رد کردن لینک ها

روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن

نسل جدید فوق روان کننده ها فوق روان کننده های بتن

فوق روان کننده بتن

روان کننده بتن روان کننده های بتن

روان کننده بتن

روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن

روان‌ساز بتن یا روان‌کننده بتن و فوق روان کننده بتن از جمله افزودنی های شیمیایی بتن است.

این نوع مواد افزودنی به منظور افزایش مقاومت، دوام، كارایی و كاهش قیمت تمام شده بتن مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد از اجزاء آلی مشخص یا تركیبی از اجزاء آلی و غیر آلی تشکیل شده اند كه به منظور كاهش آب مورد نیاز یک مخلوط برای یک اسلامپ مشخص بکار می روند. كاهش مقدار آب مورد نیاز ممکن است برای یک قوام (اسلامپ) مشخص و میزان ثابت سیمان منجر به كاهش w/c+m شود و برای w/c+m مشخص و میزان سیمان ثابت موجب افزایش قوام یا اسلامپ گردد و یا در شرایط ثابت بودن w/c+m و اسلامپ منجر به كاهش سیمان مصرفی و به تبع آن كاهش هزینه شود. (ACI 212.3R)

از این محصول شیمیایی برای بهبود کارایی بتن استفاده می‌شود
محصولات روان ساز بتن خاصیت روان کنندگی به بتن می بخشند و پایه شیمیایی آنها لیگنو سولفونات اصلاح شده است، محصولات فوق روان کننده بتن در کنار خاصیت روان کنندگی ای که به بتن می‌بخشند بسته به انتخاب نوع محصول خواص مختلفی را به بتن اضافه می‌کنند
از جمله خاصیت دیرگیر کنندگی و حفظ اسلامپ ، خاصیت زودگیر کننده، ساخت بتن خود تراکم با مقاومت بالا بدون نیاز به ویبره ، روانی و قوام بتن ضمن افزایش مقاومت اولیه و نهایی.
روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن ترکیبات ارگانیکی یا مخلوطی از ترکیبات ارگانیکی و غیرارگانیکی مشخصی هستند که باعث کاهش مصرف آب در مخلوط بتن برای اسلامپ موردنظر می باشند، و رفتار آنها بگونه ای است که در حقیقت باعث کاهش نیروهای بين ذره ای در بین دانه های سیمان در خمیر تازه شده و در نتیجه روانی خمیر سیمان را افزایش داده بدون آنکه تأثير محسوسی بر نیروی کشش سطحی آب بگذارند بنابراین می توانند در dosage بیشتر و بدون ایجاد حباب هوای اضافی استفاده شوند.

.

افزودنی‌های کاهنده آب به ۸ دسته کلی تقسیم می شوند مطابق ASTM C494

روان کننده بتن (MRWR)

(با قابلیت ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش مصرف آب)

1) اسیدها و نمکهای  Lignosulfonic و ۲) مشتقات آن که مصرف آن باعث ایجاد حباب هوا (air entraing) از ۲ تا ۶ درصد می شود، بهمین علت نمی تواند مقاومت بتن را افزایش دهد، و بازاء هر ۱ درصد افزایش حجم هوا مقاومت بتن HSC حدودا ۶ درصد کاهش می یابد. آب انداختن بتن bleeding و تفرق دانه ها Segregation  با مصرف این ماده کمتر خواهد شد.
۳) اسیدها و نمکهای Hydroxylated Carboxylic و 4) مشتقات آن که مصرف آن معمولا bleeding را نیزافزایش میدهد.

فوق روان کننده بتن (HRWR)

با قابلیت ۳۰ درصد و بیشتر کاهش مصرف آب و نیز کاهش (bleeding)
۵) نمکهائی از ملامین سولفونه (ملامین فرمالدئید سولفونه)
6) نمکهائی از اسید نفتالین سولفونه (نفتالین فرمالدئید سولفونه)
۷) مخلوط ملامین سولفونه و نفتالین سولفونه روانسازهای متفرقه
۸) نمکهای روی، فسفات و مشتقات آن و اسیدهای قند Suger acids که پایه گلوکزی دارند و معمولا بعلت رفتار سوء در کسب مقاومت بتن تأیید نمی شوند.

فوق روان کننده بتن باعث بهبود خواص زیر در بتن HSC می باشند.

  • تهیه بتن با مقاومت بالا در میزان کمتر مصرف سیمان.
  • افزایش اسلامپ بدون مصرف اضافی آب.
  • بهبود کارآئی بتن بمنظور دستیابی به قابلیت پمپاژ، بتن ریزی و عمل تراكم.
  • کنترل گیرش بتن بمنظور مقابله با تغییرات دما و دفعات پمپاژ(روان سازهای با تاخیر در گیرش Set retarding میتواند در شرایط منفی تسریع گیرش در دمای زیاد کارآیی بتن را در اثنا بتن ریزی برای مدت طولانی حفظ نماید به نحوی که حتی می توان لایه های مختلف بتن ریزی را بدون پیش بینی درزهای سرد Cold joints یا مشکل عدم پیوستگی در بتن یک واحد سازه ای با موفقیت اجرا نمود)
  • کاهش پدیده جمع شدگی
  • انسجام بتن و جلوگیری از تفرق سنگدانه ها Segregation
بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره