رد کردن لینک ها

Portfolio: des

هوازای بتن

Vand Air Entrainerنوعی افزودنی خالص و آماده مصرف که برای ایجاد و توزیع یکنواخت حباب های بسیار ریز هوا ، به تعداد بیشمار و با حداقل اندازه هایی در حدود ۳۰۰ میکرون

بازگشت به بالای صفحه
Call Now Buttonتماس با واحد فروش و مشاوره