رد کردن لینک ها

Portfolio: dry mix concrete

Vandcrete Flow وندکریت فلوVandcrete Flow وندکریت فلو، مخلوط بتن خشک آماده مصرف سازه ای، برای تولید بتن با روانی اسلامپ بالا و با کیفیت، ترکیبی از مخلوط نسبت بندی شده از

Silica Vandcrete - سیلیکا وندکریتSilica Vandcrete  سیلیکا وندکریت ، مخلوط بتن خشک آماده مصرف سازه ای آب بند، برای تولید بتن متجانس با مقاومت بالا و با نفوذ پذیری بسیار پایین،

Vandcrete - وندکریتVandcrete - وندکریت ، مخلوط بتن خشک آماده مصرف سازه ای، برای تولید بتن متجانس ( با کیفیت  و مقاومت بالا ) ترکیبی از مخلوط نسبت بندی شده از

بازگشت به بالای صفحه
Call Now Buttonتماس با واحد فروش و مشاوره