رد کردن لینک ها

Portfolio: durability enhancers

میکروسیلیکا

Vand Silica Fume Powder - میکروسیلیکامیکروسیلیس، دی اکسید سیلیسیم (SiO۲) میکرونی فعال غیر متبلور (آمورف) می باشد که حاصل از فرایند تولید فروسیلیسیم در کوره های قوس الکتریکی است. میکروسیلیکا

سیلیکا ژل PCE

Vand Silica Gel PCEسیلیکاژل PCE ترکیبی از افزودنی های شیمیایی فوق روان کننده، ویژه تولید بتن های با مشخصات مکانیکی بالا و بادوام می‌باشد. این محصول بر پایه تکنولوژی سیلیکافیوم می باشد که موجب

Vand Colored Silica Gelژل میکروسیلیکا رنگی ، سوپر پوزولان چند منظوره ترکیبی از مواد افزودنی می باشد که بر پایه  تکنولوژی سیلیکافیوم تولید و دارای مواد فعال Sio۲ می باشد، برای تولید

سیلیکاژل N75

Vand Silica Gel N۷۵سیلیکاژل N75 ترکیبی از افزودنی های شیمیایی روان کننده نرمال بر پایه تکنولوژی میکروسیلیکا است که موجب افزایش کارایی و اسلامپ بتن می شود. این ‌ژل در

سیلیکاژل NSF

Vand Silica Gel NSFسیلیکاژل NSF ترکیبی از افزودنی های شیمیایی فوق روان کننده نرمال بر پایه تکنولوژی میکروسیلیکا است که موجب افزایش بالای کارایی و اسلامپ بتن می شود. این

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره