رد کردن لینک ها

محصولات شیمیایی ساختمان

محصولات شیمیایی ساختمان شامل گروت‌ها، اپوکسی، ارتقا دهنده دوام بتن، هاردنر، رهاساز قالب، چسب بتن، الیاف و…

محصولات شیمیایی ساختمان

محصولات شیمیایی ساختمان – مواد افزودنی بتن به موادی به غیر از آب، دانه های مختلف سنگ و سیمان گفته میشود که عمدتا به ملات بتن اضافه می‌گردد.

هدف از کاربرد محصولات شیمیایی ساختمان بهبود یک یا چند خاصیت بتن تازه یا سخت شده است. برخی از افزودنی ها برای بهوبد یک ویژگی بکار می‌روند در حالیکه بعضی دیگربه صورت همزمان بر چند ویژگی بتن تاثیر می‌گذارند. از طرف دیگر برخی مواد افزودنی بر خواص بتن تازه تاثیر میگذارند در حالیکه برخی برای بهبود خواص بتن سخت شده به‌کار میروند.
پیشرفت های انجام شده در دانش و فناوری بتن بدون شک مرهون استفاده از انواع مختلف مواد افزودنی است که با استفاده صحیح از آنها امکان دستیابی به ویژگی‌های چون مقاومت، پایایی، کارپذیری عالی و نظایر آن فراهم میگردد. در واقع استفاده از مواد افزودنی باعث میگردد از ظرفیت واقعی مصالح مصرفی شامل سنگدانه‌ها و سیمان به نحو موثری استفاده شود.البته از این مطلب نباید اینطور برداشت شود که میتوان در خواص مصالح مصرفی در بتن ضعف‌هایی را پذیرفت و انتظار داشت با کاربرد مواد افزودنی آن کاستی ها به طور کامل برطرف گردد.
به عبارت دیگر استفاده از مواد افزودنی جای دانش و خرد مهندسی که هوشمندانه مصالح مناسب را انتخاب کرده نسبت بندی می‌نماید را پر نمی‌کند.دامنه کاربرد مواد افزودنی شیمیایی و معدنی تا اندازه ای گسترده شده است که امروزه ساخت بتن بدون مواد افزودنی نوعی اتلاف منابع تلقی شده و بنابراین بتن‌های حاوی مواد افزودنی سهم عمده ای از ساخت بتن را به خود اختصاص میدهند.
گروه از محصولات شیمیایی هنگام استقرار بتن استفاده میشوند مانند عمل آورنده ها ، سخت کننده ها و…
و گروه دیگری از این محصولات بعد از اجرای کار استفاده میشود چسب های بتن، درزگیرها ، تخریب کننده ها و…

محصولات شیمیایی ساختمان شامل ارتقا دهنده های دوام بتن، درزگیرها و ماستیک های آب بند برای آب بندی بتن ،گروت، اپوکسی ، مواد شیمیایی کف سازی های صنعتی، چسب ها و افزودنی های ملات، الیاف، ملات های آماده مصرف ، دیرگیر کننده و زودگیر کننده های بتن ، رها سازهای قالب و عمل آورنده ها ، افزودنی های شاتکریت و …. می‌باشد

تولید محصولات شیمیایی شرکت وند شیمی ساختمان به روش JTM(تولید بر اساس سفارش روز) انجام می‌پذیرد.

در این روش ، تولید محصولات شیمیایی بر اساس سفارش روز مشتریان و به صورت محصول منطبق با سفارش به مصرف کننده عرضه می‌شود؛ از مزیت های این روش آزمایش و تجربه محصولات نمونه قبل از خرید است.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره