رد کردن لینک ها


روان کننده های بتن

روان کننده های بتن

هدف استفاده از افزودنی های کاهنده آب (روان کننده بتن) کاهش مقدار آب اختلاط در اسلامپ ثابت به منظور ازایش مقاومت ، کاهش عیار سیمان در مقاومت ثابت و یا افزایش روانی و اسلامپ بتن در نسبت آب به سیمان ثابت می‌باشد. استفاده از این افزودنی ها مشخصات بتن های ساخته شده با سنگندانه اهی با دانه بندی نامنساب را بهبود بخشیده و برای بتن ریزی در شرایطی که قراردهی بتن با دشواری هایی همرا ساست، مفید می‌باشد. معمولا استفاذده از افزودنی های روان کننده بتن مقدار  آب اختلاط را بسته به ترکیبات ماده افزودنی از ۵ تا ۱۲ درصد کاهش میدهد.

موادافزودنی کاهنده آب – روان کننده های بتن -روان ساز بتن دسته ای از مواد افزودنی هستند که به منظور مقاومت، دوام، کارایی مورد استفاده قرار میگیرند

اهداف استفاده از روان کننده های بتن:
افزایش كارپذیری بدون افزایش مقدار آب یا كاهش مقدار آب با ثابت نگهداشتن كارپذیری
كاهش یا ممانعت از نشست
اصلاح نرخ یا ظرفیت آب انداختگی یا هر دو
كاهش جداشدگی آب و دانه ها
بهبود قابلیت پمپ كردن
تسریع نرخ كسب مقاومت
افزایش دوام
كاهش نفوذپذیری
افزایش اتصال بتن به آرماتورهای فولادی

ترکیبات اصلی روان کننده ها چیست:
موادی با سطح فعال هستند كه در فصل مشترک دو فاز غیرقابل اختلاط جمع شده و نیروهای فیزیکی-شیمیایی را در این سطح تماس داخلی تغییر می دهند.
این مواد روی دانه های سیمان جذب شده و به آنها بار منفی می دهد كه سبب دفع شدن (دور شدن) این ذرات از یکدیگر و تثبیت حالت پخش شدگی در آنها می شود. همچنین حباب های هوا نیز دفع شده و نمی توانند به ذرات سیمان بچسبند. بعلاوه بار منفی سبب بوجود آمدن پوسته ای منظم از مولکول های آب دور هر ذره شده و در نتیجه موجب جداشدگی ذرات از یکدیگر می شود، زیرا در این حالت ذرات آزادی حركت بیشتری می یابند و آبی كه تحت قید است، آزاد می شود و برای روان سازی مخلوط در دسترس قرار می گیرد، درنتیجه كارپذیری افزایش می یابد.

بعضی از مواد روان کننده بتن منجر به آب انداختگی می شوند. این فرآیند باعث به حداقل رسیدن جمع شدگی خمیر سیمان می گردد كه می تواند در آب و هوای گرم و خشک برای بتن های مصرفی در كف سازی سودمند باشد.
لازم بذكر است كه جمع شدگی خمیر سیمان زمانی رخ می دهد كه نرخ تبخیر بیش از نرخ آب انداختگی باشد. در صورتی كه آب ناشی از آب انداختگی بر روی سطح قرار بگیرد، ممکن است منجر به كاهش مقاومت و افزایش نفوذپذیری شود. همچنین آب انداختگی، مقدار آبی كه با تبخیر از بین می رود، را كاهش داده و مقاومت و دوام بتن را افزایش می دهد.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره