رد کردن لینک ها

آب بند کننده منافذ آنی گیر مایع

آب بند کننده منافذ آنی گیر مایع

Vand Proof PG   – آب بند کننده منافذ آنی گیر مایع ، آنی گیر نشتی، مایع آب بند کننده و آماده مصرفی است که مخلوط حاصل از ترکیب آن با سیمان ظرف ۱۵ الی ۳۰ ثانیه خود را می گیرد و باعث جلوگیری از نشتی های با جریان شدید آب می گردد.

آب بند کننده آنی گیر مایع

موارد مصرف

 • آب بندی و مسدود کردن نشتی ها جریان آب در مخازن آب، استخر،کانال های آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • مسدود کردن نشتی ها و جریان آب در سطوح سنگی و مصالح بنایی
 • آب بندی تونل ها و سد ها
 • چاله آسانسور ها، چاه، انبارها و سازه های زیر زمینی بتنی
 • تعمیرات آب بند

خواص ویژه

Vand Proof PG – آب بند کننده منافذ آنی گیر مایع  دارای خواص زیر می باشد:

 • گیرش و سخت شدن بسیار سریع در حدود ۲۰ ثانیه
 • چسبندگی مناسب به بتن و سنگ حتی با سطوح مرطوب و خیس
 • مقاوم در مقابل جریان آب با فشار زیاد
 • سازگار با آب آشامیدنی
 • قابلیت آب بندی به دو روش مثبت و منفی

مقدار مصرف

یک واحد حجمی آب بند کننده منافذ آنی گیر مایع – Vand Proof PG را باید با دو واحد حجمی سیمان پرتلند مخلوط شود)این مقدار تقریباً معادل ۴۰ درصد وزن سیمان مصرفی است( رقیق کردن مخلوط با آب توصیه نمی شود.

زیرسازی

 • توصیه می گردد کلیه اجزا سست و ذرات چسبیده به زیر کار برداشته و زدوده شود.

توصیه مهم

تنها از سیمان پرتلند تازه استفاده نمایید

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره