رد کردن لینک ها

بست واتراستاپ

Vand Waterstop Clips

بست های فلزی واتراستاپ برای ثابت نگهداشتن نوارهای واتراستاپ در هنگام استقرار بتن بکار برده می شوند.

بست واتر استاپ

مقدار مصرف

۷ عدد بست واتر استاپ به ازای هر متر طول واتراستاپ مورد نیاز می باشد.

روش استفاده

به ازای هر متر طول واتراستاپ ۷ عدد گیره ( ۴ عدد گیره در قسمت بالا و ۳عدد گیره در قسمت پایین ) جهت اتصال به آرماتور استفاده می شود.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره