رد کردن لینک ها

ضد گرد شدگی (سخت کننده)

Vand Dust - Proof Hardner

مایع آماده مصرف سخت کننده و مقاوم ساز در برابر گردشدگی، که بر پایه فلورسیلیکات پتاسیم بوده که با هیدراتاسید کلسیم موجود در ساختار بتن واکنش شیمیایی انجام میدهد و موجب سخت شدن سطح بتن و جلوگیری از تولید گرد و غبار می شود.

ضد گردشدگی

موارد مصرف

 ضد گرد شدگی سخت کننده را می توان بر روی بتن های جدید و قدیم استفاده کرد. اما استفاده از آن بر روی سنگ های طبیعی مناسب نمی باشد و معمولا در موارد زیر کاربرد دارد:

 • نما سازی بتنی
 • نماهای اکسپوز بتنی داخلی ساختمان
 • جاده و پیاده روها
 • پارکینگ و کف سازی سالن های صنعتی
 • تقویت کیفیت بتن سطح کف و دال های جدید و قدیمی

خواص ویژه

 • سبب کاهش نفوذ آب، روغن و گازها می شود.
 • کاربرد و اجرای آسان به وسیله قلم مو و اسپری
 • مقاومت سایشی سطوح را افزایش می دهد.
 • دارای قابلیت بالای نفوذ می باشد
 • سخت کننده سطوح بتنی می باشد
 • به صورت آماده به مصرف عرضه می شود
 • سطح بتن را از گردشدگی و سفیدک زدگی عاری می سازد

روش مصرف

توصیه میگردد قبل از مصرف مواد ضد گردشدگی – سخت کننده ، سطح زیر کار آماده گردد. سطوح بتنی زیر کار باید تمیز، خشک، بی عیب، عاری از چربی، روغن، دوغاب سیمان و ذرات سست باشد.
همچنین سن بتنی که قرار است مواد Vand Dust – Proof Hardner  بر روی آن اجرا گردد می باید حداقل ۲۱ روز باشد.
Vand Dust – Proof Hardner را با ظرف آب پاش بر روی سطوح بتنی پاشیده و برای اطمینان بیشتر با جاروی نرم و یا به وسیله تی لاستیکی مواد را به روی سطوح بتنی جابجا نمایید و به اطراف ، جلو و عقب پخش کرده تا از نفوذ یکنواخت آن در سطح بتن مطمئن شوید و به مواد اجازه جمع شدن در یک نقطه از سطوح بتنی را ندهید.
معموال اجرای مواد در دو لایه کافی می باشد اما شرایط ویژه سطح زیر کار ممکن است اجرای لایه سوم را نیز اجتناب ناپذیر نماید.
حداقل ۲۴ ساعت فاصله زمانی بین اجرای هر دو لایه لازم می باشد.
به هرحال در زمان اجرای لایه جدید لایه زیری باید کاملا خشک شده باشد.
یک روز پس از اتمام کار و اجرای مواد ضد گرد شدگی می باید سطح کار با آب تمیز، کاملا شستشو داده شود.

مقدار مصرف

میزان مصرف ضد گرد شدگی سخت کننده بسته به نوع بافت و تخلخل سطح زیر کار و استحکام مورد نظر در حدود ۰/۵ الی Kg/m۲  ۲ می باشد

مشخصات فنی

شکل ظاهری ضد گرد شدگی سخت کننده : مایع، بی رنگ
پایه شیمیایی: فلوروسیلیکات پتاسیم
وزن مخصوص: ۱/۴Kg/Lit
PH: حدود ۷
شرایط نگهداری: به دور از یخبندان و در بالای ۵ درجه سانتیگراد
مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا ۲ سال
بسته بندی: گالن های ۳۰ و بشکه های ۳۰۰ کیلوگرمی
ویژگی زیست محیطی: دوستدار محیط زیست

تذکر مهم

Vand Dust Proof Hardner – L به هیچ وجه موجب بهبود کیفیت بتن خراب و از هم پاشیده شده نمی شود.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره