رد کردن لینک ها

ملات اندود نهایی (نمای داخلی)

ملات اندود نهایی (نمای داخلی)

Vand May Coat/I  – ملات اندود نهایی (نمای داخلی) ، پوشش و اندود تک جزیی آماده مصرف پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر می باشد. این ملات ترکیبی از سنگدانه های ریزدانه و فیلر، پلیمر و سایر افزودنی ها می باشد که برای صاف کردن سطوح داخلی ساختمان و سقف ها به صورت پلاستر کاری دستی و ماشینی استفاده می شود.

موارد مصرف

اجرای پوشش و پلستر کار دیوار های داخلی ساختمان و سقف ها در مناطق مرطوب ۲ جایگزین مناسب گچ در نماهای داخلی ساختمان

مقدار مصرف

از ملات اندود نهایی (نمای داخلی) حدود ۱.۲ کیلوگرم برای هر مترمربع سطح به ضخامت ۱ میلیمتر استفاده می‌شود.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره