رد کردن لینک ها

ملات بنایی

Vand Masonry Mortar

Vand Masonry Mortar ، ملات بنایی تک جزیی آماده مصرف پایه سیمانی- آهکی می باشد. این ملات ترکیبی از سنگدانه های دانه بندی شده، پلیمر و سایر افزودنی ها می باشد که برای چسباندن انواع آجرها و بلوک های سیمانی، گچی، لیکا و رسی استفاده می شود.

ملات بنایی

موارد مصرف

  • چسباندن انواع آجرها و بلوک های سیمانی، بتنی، گچی، لیکا و رسی

خواص ویژه

بسته به اندازه قطعات و ضخامت اجرایی میزان مصرف ملات بنایی متفاوت می باشد

مقدار مصرف

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره