رد کردن لینک ها

پرایمر درزگیر الاستیکی گرم اجرا

پرایمر درزگیر الاستیکی گرم اجرا

پرایمر درزگیر الاستیکی گرم اجرا –Vand Seal HA Primer ، پرایمر تک جزیی گرم اجرا می باشد که جهت افزایش چسبندگی در پوشش های محافظتی بعدی و ماستیک های بر پایه تار به وسیله قلمو یا کارتک بر روی سطوح زیر کار اجرا می شود

درزگیر الاستیکی

موارد مصرف

  • برای ایجاد چسبندگی بالا بین سطح زیر کار و لایه فوقانی
  • زیر سازی درزهای انبساط
  • پوشش های محافظ پایه تار
بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره