رد کردن لینک ها


شرایط بتن ریزی در هوای سرد

دمای بالای ۵+ درجه سانتیگراد: تهیه و ریختن بتن مطابق شرایط معمولی خواهد بود.

دمای بین صفر تا ۵- سانتیگراد: پیش بینی های احتیاطی زیر باید بعمل آید(وجود دماسنج اندازه گیری دما در حین کار الزامی خواهد بود)

  1. تهیه بتن با استفاده از گرم نمودن آب مصرفی(توسط دیگ بخار و غیره) با درجه حرارت بین ۵۰ تا ۶۵ درجه سانتیگراد انجام گیرد به طوری که پس از اختلاط با مصالح سنگی و سیمان درجه حرارت بتن تیهه شده از ۳۸ درجه بیشتر نباشد.
  2. فاصله زمانی حمل نسبتا کوتاه باشد به طوری که درجه حرارت بتن آماده پیکار حداقل معادل ۱۰ درجه سانتیگراد باشد( در این مورد توصیه های لازم به کارخانه انجام گیرد)
  3. برای اطمینان از پایین نیامدن درجه حرارت بتن از حداقل ۵+ درجه سانتیگراد. در مدت زمان گرفتن و سخت شدن آن می توان از مواد افزودنی زودگیر بتن یا ضد یخ بتن که برای فولاد مضر نباشد(کلرور کلسیم مجاز نمی‌باشد) فقط با مجوز قبلی دستگاه نظارت و رعایت درصد مصرف در هنگام بتن ریزی استفاده نمود.
  4. ترجیحا از قالب چوبی در قالب بندیها استفاده گردد.
  5. روی سطح بتن تازه ریخته شده با عایق رطوبتی مانند برزنت یا نایلون پوشانیده شود به طوری که حدودا ۵ سانتیمتر بین سطح بتن و عایق هوا وجود داشته باشد.
  6. چناچه پس از ریختن بتن یخبندان ادامه یابد مدت نگهداری قالبها باید حداقل به اندازه مدت یخبندان افزایش داد.

دمای پایین از ۵- درجه سانتیگراد: بتن ریزی در حرارت های پایین تر از ۵- درجه سانتیگراد تحت شرایط خاص دیگری باید صورت گیرد.

توجه در دمای پایین تر از ۵- درجه از خم کردن میلگرد باید خودداری گردد

شرایط استفاده از ضد یخ بتن مسلح

  1. مصرف ضد یخ بتن از نوع کلرورکلسیم بهیچوجه مجاز نمی‌باشد.
  2. نظر به اینکه ماده ضد یخ باعث افزایش کارآئی بتن می‌گردد؛ در صورت استفاده از آن بهتر است آب مصرفی بت به میزان حدود ۴% درصد کاهش یابد تا مصرف این ماده باعث کاهش مقاومتی در بتن نگردد.
  3. قبل از مصرف کارگاهی ضدیخ( یا هر گونه مواد شیمیایی مضاف در بتن)از مخلوط آن با بتن نمونه آزمایشگاهی تهیه و آزمایش مقاومت آن کنترل گردد.

*توجه: در صورتی که ضد یخ به صورت مایع مصرف گردد؛ حجم مصرفی مایع آن باید از میزان آب اولیه کسر  گردد.

نظرات

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره