رد کردن لینک ها


رهاساز قالب پارچه ای Fibertex دانمارک

رهاساز قالب پارچه ای(Vand Formtex) شرکت دانمارکی Fibertex

فرم تکس ترکیبی از الیاف است که آب اضافی و هوا را از سطح بتن تازه ریخته شده زهکشی میکند.
وقتی آب از روی سطح زهکشی می‌شود نسبت آب به سیمان در سطح بتن کاهش می‌یابد تا اینکه مقاومت و دوام بتن بهبود پیدا کند؛ همچنین خطر ترکها و ریز ترکها به حداقل می‌رسد و فرم تکس یک تراز بالای از رطوبت را در مدت زمان عمل آوری تضمین می‌کند. مقدار آب زهشکی شده به ارتفاع بتن ریزی و ترکیب بتن بستگی دارد.
فرم تکس مقدار قابل ملاحضه ای از آب هر نوع بتن را به عنوان نمونه سه تا نیم لیتر از آب بر متر مربع را زهکشی میکند.

رهاساز قالب پارچه ای فایبرتکس

امتیازاتی که فرم تکس دارد:

الف) طول عمر زیاد : فرم تکس به طور قابل ملاحظه ای طول عمر سازه های بتنی را افزایش می‌دهد و آرماتور را از خوردگی محافظت می‌کند به وسیله افزایش مقاومت بتن مجاور آن در برابر:

  • نفوذ اسید کلریدریک
  • کربناسیون
  • نفوذ آب
  • خطر یخ زدن/آب شدن

ب) کاهش حباب های هوا در سطح بتن: برای خلی تز سازه های بتنی سوراخهای ناشی از حبابهای هوا یک منبع پتانسیل از مشکلات هستند. فرم تکس وفتی مطلوبست که سوراخ‌‎های هوا یک مشکل هستند.

ج) زیرسازی خوبی برای بهسازی سطوح: افزایش مقاومت سطح تضمین میکند چسبندگی عالی را بعنوان مثال: برای رنگ آمیزی، که در اینصورت ماسه پاشی قبل از رنگ لازم نیست

د) طول عمر زیاد در برابر تهاجم محیط های شیمیایی: نفوذ مواد شیمیایی مهاجم را محدوددذ میکند و در نتیجه پیدایش ضرر و زیا ن به تن را به تاخیر می اندازد. درخیلی از محیط  فرم تکس یک پیشنهاد عالی برای عمل آوری سطوحی که یناز به عمل آوری اضافی دارد می‌باشد.

 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره