رد کردن لینک ها

بازدید مهندس حامد مانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان

بازدید مهندس حامد مانی فر مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان

بازدید مهندس حامد مانی فر مدیر کل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان و هیات همراه از مرکز تحقیقات بتن(متب)

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره