رد کردن لینک ها

ضد یخ بتن وندشیمی

Vand Antifreeze NCA

مایع افزودنی تسریع کننده گیرش در هوای سرد فاقد کلراید، مخصوص تولید بتن مرغوب و استقرار در هوای سرد و معتدل می باشد.
ضد یخ بتن موجب تسریع در گیرش سیمان می گردد، لذا قبل از آنکه آب موجود در بتن اجازه یخ زدن پیدا کند عمل هیدراتاسیون صورت می گیرد، همچنین این موضوع موجب افزایش گرمای حاصل ازهیدراتاسیون شده و دمای داخلی بتن بالا می رود.
ضد یخ بتن وندشیمی ، موجب کاهش نقطه انجماد رطوبت باقیمانده درون لوله های مویینه Capilary Porze بتن تازه سخت شده می گردد و دوام بتن را در ساعات اولیه استقرار در مقابل یخبندان می افزاید.

موارد مصرف

Vand Antifreeze NCA ، مایع افزودنی تسریع کننده گیرش بتن در هوای سرد در شرایط زیر مصرف می شود:

  • بتن ریزی در هوای سرد
  • زمانی که پیش بینی می شود ۲۴ ساعت پس از استقرار بتن هوا سرد می شود
  • اجرای دیوار کشی با ملات ماسه و سیمان در هوای سرد
  • سیمانکاری سطوح در هوای سرد
  • اجرای نمای سنگ یا سرامیک با ملات ماسه و سیمان در هوای سرد

خواص ویژه

 Vand Antifreeze NCA مایع افزودنی تسریع کننده گیرش بتن در هوای سرد دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • فاقد یون کلر بوده و آسیبی به بتن و آرماتورهای آن نمی رساند
  • باعث کاهش مقاومت نمی شود
  • دوام بتن تازه سخت شده در برابر یخبندان را افزایش می دهد
  • بدون مصرف آب اضافی، کارایی مخلوط را افزایش می دهد

روش مصرف

 Vand Antifreeze NCA – ضد یخ بتن به میزان ۱ الی ۲ درصد وزن سیمان مورد استفاده قرار  می‌گیرد. این میزان با توجه به اهمیت و شرایط حاکم در کار انتخاب می گردد. بطور مثال برای ملات بنائی ۱ درصد و برای بتن ریزی قطعات سازه ای۲ درصد وزن سیمان انتخاب می شود.

مقدار مصرف

ضد یخ بتن به میزان ۱ الی ۲ درصد وزن سیمان مورد استفاده قرار می گیرد.
این میزان با توجه به اهمیت و شرایط حاکم در کار انتخاب می گردد.
بطور مثال برای مالت بنائی ۱ درصد و برای بتن ریزی قطعات سازه ای
۲ درصد وزن سیمان انتخاب می شود.

مشخصات فنی

شکل ظاهری ضد یخ بتن : مایع زرد رنگ
پایه شیمیایی: املاح کانی پایه نیترات(فاقد یون کلر)
وزن مخصوص:  ۱/۰Kg/Lit
PH ضد یخ بتن : حدود ۷
شرایط نگهداری: بالای ۵- درجه سانتیگراد
مدت نگهداری: در شرایط ایده آل تا ۶ ماه
بسته بندی: گالنهای ۲۰ و بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
ویژگی زیست محیطی: دوستدار محیط زیست

بتن ریزی در هوای سرد

بر اساس استاندارد بین المللی ACI-212-3R ، ACI 306-R در کارهای بتنی، هوای سرد به هوایی اطلاق میگردد که بیش از سه روز متوالی شرایط زیر را داشته باشد:
۱) میانگین دمای هوای شبانه روز کمتر از ۵ +درجه سانتیگراد باشد.
*۲) در نیمی از ساعات شبانه روز دمای هوا از ۱۰ +درجه سانتیگراد بالاتر نرود.
هنگام بتن ریزی در هوای سرد ضمن رعایت نکات قید شده در استاندارد ۳۰۶ ACI ، استفاده از افزودنی تسریع کننده گیرش در هوای سرد فاقد کلراید  Vand Antifreeze NCA – ضد یخ بتن توصیه می‌شود.

بخشی از توصیه های قید شده در استاندارد عبارتند از:
سطوح قالبها، آرماتورها و بخشهایی که با بتن در تماس خواهد بود از یخ و برف بزدایید و در صورت لزوم آنها را گرم نمایید تا حداقل دما ی ۲ + درجه سانتیگراد داشته باشند .
در صورت لزوم مصالح مصرفی و بویژه آب را گرم نمایید.
با استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دمای بتن تازه ریخته شده جلوگیری نمایید.
سطوح بتن و قالبها را از قرارگیری در معرض وزش باد سرد محافظت فرمایید.

دامنه مصرف

نوع نرمال تا دمای -۱۵ درجه سانتیگراد

نوع ویژه تا دمای -۲۰ درجه سانتیگراد

نوع سوپر تا دمای -۲۵ درجه سانتیگراد

تذکر مهم

در زمان بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از ۵ درجه سانتیگراد کمتر شود در غیر این صورت فعالیت شیمیایی کاهش پیدا می‌کند تا هیدراتاسیون سیمان جهت گیرش و مقاومت دهی کاملا متوقف میشود.
ضد یخ بتن در صورت قرارگیری مداوم در هوایی با دمای کمتر از ۵ -درجه سانتیگراد درون گالن یا بشکه یخ می زند.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره