رد کردن لینک ها

افزودنی های شاتکریت

افزودنی های شاتکریت – بتن شاتکریت

بتن شاتکریت، بتن یا ملاتی است که از طریق یک شلنگ تحت فشار هوا با سرعت زیاد روی سطوح حفاری شده سنگ پاشیده می‌شود.

اجرای بتن شاتکریت به دو روش خشک و تر انجام میشود.بتن پاششی باید به وسیله دستگاه پمپ مخصوص و توسط افراد ماهر اجرا شود. از بتن و ملات شاتکریت معمولا به عنوان قسمتی از سیستم موقت نگهداری و در برخی موارد به عنوان پوشش دائمی استفاده می‌شود. جهت دستیابی به بتن پاششی با کیفیت مناسب رعایت موارد زیر الزامی است:

 • استفاده از شلنگ های با طول و قطر مناسب
 • ثابت بودن فشار آب حین بتن پاشی
 • تنظیم سرعت خطوط ماسه، سیمان و آب در سر نازل به طوریکه بازگشت مصالح به حداقل برسد
 • نگهداری نازل به وضعیت عمود بر سطح بتن پاشی و حرکت نازل به صورت بیضی های همپوش

 

از جمله کاربردهای رایج بتن پاششی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پوسته سقف‌ها
 • دیوارهای حائل
 • سازه‌های سیلو
 • سازه‌های زیر زمینی
 • سازه های حائل آب
 • به عنوان پوشش محافظ برای سازه های فولادی
 • تعمیرات سازه های بتنی

 

دو روش برای اجرای بتن پاششی وجود دارد که تفاوت آنها در نحوه ی آماده سازی و زمان اضافه کردن آب مخلوط به مخلوط است.

روش خشک: در این روش همه مصالح بتن به جز آب، به صورت خشک یا نیمه مرطوب (به منظور کاهش گرد و غبار) با سرعت یکنواخت به داخل قیف ریخته می شود که به طور مداوم مخلوط را هم می زند. هوای فشرده از طریق یک بشکه دوار یا منبع تغذیه دمیده می شود تا مواد را به صورت یک جریان پیوسته به شلنگ تغذیه انتقال دهد. در برخی از تجهیزات بتن پاششی، انتقال مخلوط سنگدانه وسیمان به شلنگ تغذیه توسط چرخنده هایی صورت می گیرد. به این ترتیب مصالح تا قسمت نازل تجهیزات بتن پاشی آورده می شود. آب نیز از طریق افشانه انتهای شلنگ به این مخلوط اضافه می شود. پس از این مرحله بتن پاششی با سرعت زیاد بر روی سطح مورد نظر پاشیده می شود. بتن پاششی خشک با سنگدانه های مناسب و نسبت سنگدانه به سیمان مناسب می تواند در نسبت آب به سیمان کم اجرا شود. روش اجرای خشک معمولا برای اجرای بتن پاششی درشت دانه در حفاری های زیرزمینی به کار می رود.

روش تر: در فرایند بتن پاششی تر، همه مصالح بتن شامل آب کاملا با هم مخلوط می گردد. ملات یا بتن توسط تجهیزات متحرک یا فشار هوا به محل نازل آورده می شود. هوای فشرده در قسمت سر نازل تزریق می شود تا سرعت و میزان پرتاب بتن بهبود یابد. عملیات بتن پاشی به روش تر معمولا در سیستم های پانلی صورت می گیرد که بتن پاششی به دو روش با نازل دستی و پمپ مکانیکی انجام میشود.

تفاوت دو روش تر وخشک: در هر دو روش بتن تولید شده برای استفاده در نیازهای معمول بتن مناسب هستند. تفاوت این دو روش در سرمایه مورد نیاز برای تامین و نگهداری تجهیزات،موجود بودن سنگدانه ی مناسب برای هر روش و ویژگی های اجرایی این دو رو می‌باشد.

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره