رد کردن لینک ها


نحوه انتخاب افزودنی بتن

نحوه انتخاب افزودنی بتن برای هر پروژه

برای انتخاب افزودنی بتن مناسب در یک پروژه ابتدا باید بر اساس عملکرد مورد نیاز نوع ماده افزودنی انتخاب شود. استفاده از افزودنی های روان کننده بتن برای تولید بتن با مقاومت یا روانی بیشتر افزودنی های فوق روان کننده بتن برای تولید بتن های روان، خودتراکم و پرمقاومت در سازه های پر آرماتور، استفاده از افزودنیهای حباب ساز در تولید بلوک های بتنی که عمدتا در معرض محیط و یخبندان هستند، افزودنیهای تسریع کننده در بتن پاششی و یا در بتن ریزی در هوای سرد برای تسریع زمان گیرش و ایجاد امکان گردش سریعتر قالب ها، افزودنی های کندگیر کننده گیرش در بتن ریزی در هوای گرم و به منظور جلوگیری از از دست رفتن کارایی بتن نمونه هایی محدود از این کاربردها هستند. پس از انتخاب نوع افزودنی، باید تولید کننده افزودنی مورد نظر انتخاب گردد. به این منظور می توان ۲ تا ۳ شرکت از تولید کنندگان افزودنی های شیمیایی  را در نظر قرار داد تا محصول تولیدی آنها مورد آزمایش قرار گرفته تا بتوان بهترین گزینه ممکن که پاسخگوی نیازهای پروژه می باشد را انتخاب نمود. انتخاب تولید کنندگان یا از روی آشنایی قبلی با آنها در تجارب گذشته کاری صورت گرفته و در صورت عدم آشنایی با تولید کنندگان، مراجعه به مدارک فنی که این شرکت ها به منظور معرفی محصولات خود تدوین می کنند برای انتخاب گزینه مناسب مفید می باشد. در مرحله بعد برای کنترل نحوه عملکرد افزودنی بتن و تاثیرات آن بر بتن تازه و سخت شده طرح اختلاط های آزمایشی ساخته می شود. به طور کلی علل استفاده از مواد افزودنی را در سه بخش مهم می توان مورد توجه قرار داد. اول کارایی و سایر مشخصات بتن تازه، دوم مشخصات مکانیکی و نهایتا دوام بتن با توجه به شرایط محیطی که بتن در طول عمر خود در آن قرار خواهد داشت. از این رو آزمایش های انجام شده باید در جهت کنترل نیازهای پروژه و با در نظر گرفتن این موارد انجام پذیرد. طرح های ساخته شده باید به گونه ای باشد که امکان مقایسه بین افزودنیها را فراهم کند. پس از انجام آزمایشهای مورد نظر از قبیل درصد هوای بتن، اسلامپ، مقاومت و پارامترهای مربوط به دوام (بسته به شرایط و نیازها)، با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در انتخاب افزودنی، اعم از موارد فنی و اقتصادی، مناسب ترین گزینه با بهینه ترین عملکرد انتخاب می گردد. گاه افزودنی انتخابی برای استفاده در یک پروژه، در پروژه دیگر نتایج مناسبی را به همراه ندارد. میزان سازگاری افزودنی های بتن با مصالح مورد استفاده در ساخت بتن مساله مهمی است که باید در نظر گرفته شود. با توجه به این مطلب ، انتخاب افزودنی بتن مناسب در هر پروژه باید بر اساس مصالح مصرفی در همان پروژه صورت بگیرد. در مواردی که انتخاب نوع افزودنی بتن با پیچیدگی هایی همراه است یا ابزار و اطلاعات لازم برای انتخاب افزودنی بهینه توسط کارفرما یا پیمانکار وجود ندارد مشورت با موسسه و شرکتهای مشاره ای از آزمایشگاهای تخصصی توصیه میگردد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه
تماس با واحد فروش و مشاوره